QUI SOM?

L'Associació Recollim és una entitat sense ànim de lucre que des de la seva constitució jurídica l’any 1991 treballa activament per l’autonomia personal i econòmica de persones en situació de desvantatge social.

Recollim, amb seu al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, porta a terme diferents programes d’inserció sociolaboral i programes mediambientals per tal de promoure la inclusió social i laboral de persones en situació d’exclusió social.

El seu àmbit d’actuació és a nivell local i també autonòmic treballant en coordinació amb d’altres entitats en la lluita per l’exclusió social i participant a diferents xarxes socials, a la “Xarxa local per a la inclusió laboral i social” de l’Ajuntament de l’Hospitalet i a la “Xarxa d’Inclusió Sociolaboral” promoguda per l’Ajuntament de Barcelona.

L'Associació Recollim està inscrita amb el número 12871 al registre de d’Associacions de Catalunya com a entitat privada d’iniciativa social i som centre col.laborador de RMI i empresa col.laboradora d’Inserció Laboral número 160.

OBJECTIUS

La missió de Recollim és la inserció laboral i social de persones que es troben en situació de risc d’exclusió social i que treballem a través de dos linies d’actuació, social i mediambiental:

Dimensió social: treballem per assolir la inserció social i laboral de col·lectius en situació d’exclusió a través d’itineraris individualitzats d’inserció sòcio-laboral i programes de formació.

Dimensió mediambiental: treballem en el sector de la gestió de residus i l’educació ambiental i totes les nostres actuacions van encaminades cap a un desenvolupament sostenible del medi ambient.