A Recollim tots els programes socials es porten a terme a través d’un equip educatiu format per treballadores socials, educadores socials, inseridora i prospectora laboral a través d’itineraris sociolaborals individulaitzats mitjaçant tutories individualitzades com sessions grupals.

PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES PERCEPTORES DE LA RMI

Programa d’Inserció sociolaboral del Departament de Treball de persones acollides a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de Renda mínima d’Inserció, que tenen com objectiu aconseguir la inserció laboral dels perceptors de l’RMI, i que es concreten en la combinació de diferents accions de caràcter integral amb durada total d’un any.
El programa contempla accions directes formatives en competències tecniprofessionals amb pràctiques en empreses, així com de formació en habilitats socials. I es combinen amb diferents accions d’inserció i acompanyament laboral amb l’objectiu de l’integració en el mercat de treball.

PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ INCORPORA

Programa de l’Obra Social “La Caixa” en el qual Recollim treballa dins una xarxa d’entitats socials creada a nivell nacional amb l’objectiu comú de la integració laboral de persones en risc d’exclusió social i la sensibilització en responsabilitat social corporativa a les empreses que vulguin col.laborar amb les diferents entitats contractant persones ateses dins el programa.

www.incorpora.org
Descarregat la presentació Power Point

PROGRAMA DE TREBALLS EN BENEFICI A LA COMUNITAT

Recollim col.labora amb IRES i el Departament de Justícia portant a terme programes de Treballs en Benefici a la Comunitat, per aquelles persones que han estat penades amb jornades de serveis en benefeci a la comunitat, oferint un espai reeducatiu on realitzar aquestes mesures penals alternatives a la pressó.

PROJECTE “ANADROMES, ITINERARIS PLURALS PER A LA INCLUSIÓ”

Projecte que s’enmarca dins la “Xarxa local per a la inclusió laboral i social” representada per l’Ajuntament de l’Hospitalet i dotze entitats de l’àmbit de la inclusió social i laboral de la ciutat. Conjuntament i en xarxa treballem activament en programes d’inserció sociolaboral adreçats a persones del municipi.