Politica de privadesa

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Associació sense ànim de lucre Recollim. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.recollim.org i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a l’Associació Recollim, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a l’Associació Recollim o a tercers. L’Associació Recollim no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il•lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de l’Associació Recollim. Amb els límits establerts en la llei, l’Associació Recollim no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de l’Associació Recollim estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de l’Associació Recollim poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’Associació Recollim o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Associació Recollim. Així mateix, per accedir als serveis que l’Associació Recollim ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de l’Associació Recollim, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició enviant un correu electrònic a info@recollim.org